Facebook

Sözlük

transmittable

adjective

Türkçe'siiletilebilir
Türadjective

Alternatif öneriler:

neurotransmittertransmitter