Facebook

Sözlük

travel

verb

Türkçe'siseyahat etmek
Türverb
Örnek Cümle
Cars must not travel at more than twenty kilometres per hour here.
Arabalar burada saatte yirmi kilometreden fazla surat yapmamalı.

noun

Türkçe'siyolculuk,seyahat
Türnoun
Örnek Cümle
Many mammals travel regularly from one place to another during a certain time of the year.
Birçok memeli yılın belirli bir zamanı boyunca bir yerden diğerine düzenli olarak yolculuk yaparlar.