Facebook

Sözlük

treat

verb

Türkçe'si tedavi etmek; davranmak, ele almak
Tür verb
Örnek Cümle
Some Asian families treat childrens convulsions and vomiting, probably caused by lead poisoning, by exposing the child to the fumes of yet more lead.
Kimi Asyalı aileler çocukların, belki de kurşun zehirlenmesinin neden olduğu çırpınma ve kusmalarını, çocuğu daha çok kurşun dumanıyla karşı karşıya bırakarak tedavi ederler.

noun

Türkçe'si ikram,ısmarlama
Tür noun
Örnek Cümle
Maintaining proper diet schedule is one of the best recommended remedial measures to treat flatulence trouble.
Uygun diyet programına devam etmek, gaz sorunu tedavisi için önerilen en iyi iyileştirici önlemlerden birisidir.

Alternatif öneriler:

ill treattrick or treat