Facebook

Sözlük

treat

verb

Türkçe'sitedavi etmek; davranmak, ele almak
Türverb
Örnek Cümle
Maintaining proper diet schedule is one of the best recommended remedial measures to treat flatulence trouble.
Uygun diyet programına devam etmek, gaz sorunu tedavisi için önerilen en iyi iyileştirici önlemlerden birisidir.

noun

Türkçe'siikram,ısmarlama
Türnoun
Örnek Cümle
Some Asian families treat childrens convulsions and vomiting, probably caused by lead poisoning, by exposing the child to the fumes of yet more lead.
Kimi Asyalı aileler çocukların, belki de kurşun zehirlenmesinin neden olduğu çırpınma ve kusmalarını, çocuğu daha çok kurşun dumanıyla karşı karşıya bırakarak tedavi ederler.