Facebook

Sözlük

treated

adjective

Türkçe'siişlenmiş, işlem görmüş
Türadjective
Örnek Cümle
There is no cure for asthma, but it can be treated and managed so that the patient can lead a normal life.
Astımın çaresi yoktur ancak, hasta normal bir yaşam sürdürebilsin diye tedavi edilip kontrol altında tutulabilir.