Facebook

Sözlük

treatment

noun

Türkçe'si tedavi; davranış
Tür noun
Örnek Cümle
Exercise has been shown to be an effective and cost-efficient treatment alternative for a variety of anxiety and mood disorders, including depression.
Egzersizin, depresyonun dahil olduğu çeşitli kaygı ve ruhsal bozukluklar için etkili ve düşük maliyetli bir tedavi alternatifi olduğu belirtilmiştir.

Alternatif öneriler:

ill treattreattrick or treat