Facebook

Sözlük

treaty

noun

Türkçe'si anlaşma
Tür noun
Örnek Cümle
By the end of this year, all ten countries waiting to join the EU next year, will have voted on the accession treaty which they signed in April.
Gelecek yıl AB'ye katılmayı bekleyen on ülkenin hepsi, bu yıl sonuna kadar, Nisan'da imzalamış oldukları katılım antlaşmasını oylamış olacaklardır.

Alternatif öneriler:

ill treattreattrick or treat