Facebook

Sözlük

trip

verb

Türkçe'si çelme takmak,sendelemek
Tür verb
Örnek Cümle
If you had had opportunity to make the first trip to the moon, would you have gone?
Aya ilk yolculuğu yapma olanağınız olmuş olsaydı gider miydiniz?

noun

Türkçe'si gezi,yolculuk
Tür noun
Örnek Cümle
It was impossible to arrange a trip to the Islands.
Adalara bir gezi düzenlemek olanaksızdı.