Facebook

Sözlük

trip

verb

Türkçe'si çelme takmak,sendelemek
Tür verb
Örnek Cümle
It was impossible to arrange a trip to the Islands.
Adalara bir gezi düzenlemek olanaksızdı.

noun

Türkçe'si gezi,yolculuk
Tür noun
Örnek Cümle
King Abdullah of Saudi Arabia’s trip to China was the first by a Saudi king since the diplomatic relations were established in 1990 between the two countries.
Suudi Arabistan kralı Abdullah’ın Çin’e seyahati, iki ülke arasında diplomatik ilişkilerin 1990’da kurulmasından beri, bir Suudi kral tarafından yapılan ilk seyahatti.