Facebook

Sözlük

true

adjective

Türkçe'si gerçek,doğru
Tür adjective
Örnek Cümle
This is true for gases, liquids and solids, but gases expand much more than liquids, and liquids much more than solids.
Bu, gazlar, katı­lar ve sıvılar için doğrudur, fakat gazlar sıvılardan, sıvılar katılardan daha çok genleşir.