Facebook

Sözlük

trusted

adjective

Türkçe'si güvenilen,güvenilir
Tür adjective
Örnek Cümle
Prime Minister Berlusconi claims that the Italian judiciary cannot be trusted because its judges are politically biased.
Başbakan Berlusconi, yargıçlarının siyasal yönden yanlı olması nedeniyle İtalyan yargısına güvenilemeyeceğini iddia etmektedir.