Facebook

Sözlük

tube

noun

Türkçe'si tüp,boru
Tür noun
Örnek Cümle
It consists of an artificial lung, pumps, tubes and devices for controlling the heat and filtering the blood.
Bir yapma akciğer, pompalar, tüpler, ısıyı denetleyen ve kanı süzen düzeneklerden oluşur.