Facebook

Sözlük

turn away

phrasal verb

Türkçe'si yüzünü dönmek,geri çevirmek
Tür phrasal verb
Örnek Cümle
Besides, it has forced industrialized countries to recognize the need to conserve energy and to turn away from oil as the dominant fuel of the future.
Ayrıca, sanayi ülkelerini, enerji tasarrufunun gereğini tanımaya ve petrolü geleceğin hakim yakıtı olarak görmemeye zorlamıştır.