Facebook

Sözlük

turn into

phrasal verb

Türkçe'si dönüşmek,dönüştürmek
Tür phrasal verb
Örnek Cümle
King Midas was a Phrygian king who was granted the power to turn into gold whatever he touched.
Kral Midas, kendisine, dokunduğu her şeyi altına dönüştürme gücü bahşedilen bir Frigya kralı idi.