Facebook

Sözlük

turn

verb

Türkçe'sidönmek, çevirmek, döndürmek
Türverb
Örnek Cümle
This in turn contains minute particles, each with its own special function.
Her hücre, çekirdeği saran ince bir zar ve sitoplazma denilen pelte gibi bir madde ile kaplıdır.

noun

Türkçe'sisıra,değişim,dönüş
Türnoun
Örnek Cümle
I have been waiting since 6 o'clock and still my turn hasn't come.
Saat 6'dan beri beklemekteyim ve henüz sıram gelmedi.