Facebook

Sözlük

turn

verb

Türkçe'sidönmek, çevirmek, döndürmek
Türverb
Örnek Cümle
Bush came into the White House focused on domestic issues, he was soon forced to turn his attention to foreign affairs.
Bushher ne kadar ülke içi sorunlara odaklanmış olarak Beyaz Saray’a gelmişse de kısa sürede, dikkatini dış konulara çevirmek zorunda kaldı.

noun

Türkçe'sisıra,değişim,dönüş
Türnoun
Örnek Cümle
Though stars appear to the eye as single points of light, very many of them turn out to be double when seen through a telescope.
Her ne kadar yıldızlar göze tek ışık noktası gibi görünse de pek çoğunun teleskopla bakıldığında çift olduğu ortaya çıkar.