Facebook

Sözlük

turning point

noun

Türkçe'sidönüm noktası
Türnoun
Örnek Cümle
The past few years, in which many nations have moved towards democracy and a market economy may be considered an important turning point in world history.
Pek çok ulusun demokrasiye ve pazar ekonomisine yöneldiği son birkaç yıl, dünya tarihinde önemli bir dönüm noktası olarak düşünülebilir.

Alternatif öneriler:

turningturnip