Facebook

Sözlük

turning

noun

Türkçe'si dönüş, dönemeç
Tür noun
Örnek Cümle
The final process in turning animal hides or skins into finished leather is tanning.
Hayvan postu ya da derisini mamul deri haline dönüştürmede son işlem tabaklamadır.