Facebook

Sözlük

twenty

noun

Türkçe'si yirmi
Tür noun
Örnek Cümle
Cars must not travel at more than twenty kilometres per hour here.
Arabalar burada saatte yirmi kilometreden fazla surat yapmamalı.