Facebook

Sözlük

two-storey

adjective

Türkçe'siiki katlı
Türadjective

noun

Türkçe'siiki katlı
Türnoun