Facebook

Sözlük

type

verb

Türkçe'si (daktilo, bilgisayar, telefon ile) yazmak
Tür verb
Örnek Cümle
Regular exercises make you healthy and keep away all the disease and any type of stress.
Düzenli egzersizler sizi sağlıklı yapar ve tüm hastalıklardan ve stresin her türünden uzak tutar.

noun

Türkçe'si tür,cins
Tür noun
Örnek Cümle
It seems likely that with an enormous number of these installations in all countries, it will be difficult to ensure that all observe the type of precaution at present in force in the few existing stations, particularly with regard to the disposal of radioactive waste.
Bu bakımdan, nükleer güç şimdiye değin çok az zarar vermiş olmakla birlikte uzun vadede insanın neden olduğu en tehlikeli kirlenme biçimi olabilir.