Facebook

Sözlük

type

verb

Türkçe'si (daktilo, bilgisayar, telefon ile) yazmak
Tür verb
Örnek Cümle
Proteins are made up of more than 20 different kinds of amino acids in many different combinations, allowing each type of molecule to have unique properties.
Proteinler, her molekül tipinin emsalsiz özelliklere sahip olmasını sağlayan pek çok farklı bileşimlerde ki 20'den fazla değişik tür aminoasitlerden oluşmaktadır.

noun

Türkçe'si tür,cins
Tür noun
Örnek Cümle
Scientists have come up with a type of computer memory that uses atoms to store information.
Bilim adamları, bilgi depolamak için atomları kullananbir bilgisayar bellek türü buldular.