Facebook

Sözlük

unanimously

adverb

Türkçe'si oy birliğiyle
Tür adverb
Örnek Cümle
The plans for economic reform put forward by Germany's chancellor, Gerhard Schroder, were unanimously endorsed at the Social Democratic Party's congress.
Almanya ' nın başbakanı Gerhard Schroder tarafından ortaya konan ekonomik reform planları , Sosyal Demokrat Parti'nin kongresinde oy birliği ile onaylandı.