Facebook

Sözlük

unattractive

adjective

Türkçe'siilgi çekmeyen,cazibesiz
Türadjective