Facebook

Sözlük

unchanged

adjective

Türkçe'si değişmemiş
Tür adjective
Örnek Cümle
Australia is an ancient continent that has been unchanged by seismic activity for thousands of years.
Avustralya, binlerce yıldır sismik faaliyetle değişmemiş olan eski bir kıtadır.