Facebook

Sözlük

unconscious

adjective

Türkçe'si bilinçsiz,baygın
Tür adjective