Facebook

Sözlük

under discussion

phrase

Türkçe'si görüşülmekte olan
Tür phrase
Örnek Cümle
The topic under discussion was so complex and comprehensive that each speaker exceeded the time allotted to him.
Tartışılan konu o kadar karmaşık ve kapsamlıydı ki her konuşmacı kendisine tanınan süreyi aştı.