Facebook

Sözlük

under-worked

adjective

Türkçe'si yetersiz çalışılmış
Tür adjective