Facebook

Sözlük

under

preposition

Türkçe'sialtında; -den az
Türpreposition
Örnek Cümle
Population growth In both China and India Inthe next five years Is expected by the World Bankto be under two per cent.
Dünya Bankası'nca, gerek Çin gerek Hindistan'daki nüfus artışının gelecek beş yılda yüzde ikinin altında olması beklenmektedir.