Facebook

Sözlük

underdeveloped

adjective

Türkçe'siaz gelişmiş
Türadjective
Örnek Cümle
As Dr Fawcett has demonstrated in his latest article, it is the underdeveloped countries that have been worst hit by the economic recession.
Son makalesinde Dr Fawcett’in açıkladığı gibi, ekonomik durgunluktan en kötü biçimde etkilenenler, az gelişmiş ülkelerdir.