Facebook

Sözlük

underlying

adjective

Türkçe'si altında yatan
Tür adjective
Örnek Cümle
The causes of poverty are multi-faceted and thus understanding poverty’s underlying issues is crucial.
Yoksulluğun sebepleri çok yönlüdür ve bu yüzden yoksulluğun ardındaki sorunları anlamak önemlidir.