Facebook

Sözlük

underneath

preposition

Türkçe'sialtında
Türpreposition