Facebook

Sözlük

understanding

adjective

Türkçe'si anlayışlı
Tür adjective
Örnek Cümle
Knowing a second language can create a better understanding of different cultures, open job opportunities and help with academic success.
İkinci bir dil bilmek farklı kültürleri daha iyi anlamayı sağlayabilir, iş olanakları açabilir ve akademik başarıya yardım edebilir.

noun

Türkçe'si anlayış,kavrama
Tür noun
Örnek Cümle
…helpful in understanding and identifying the hidden causes of cancer…
kanserin gizli sebeplerini alnamada ve tespit etmede yardımcı