Facebook

Sözlük

understanding

adjective

Türkçe'si anlayışlı
Tür adjective
Örnek Cümle
This knowledge will be helpful in understanding the reasons of change in the foreign exchange value.
Bu bilgi döviz değerlerindeki değişim nedenlerini anlamakta yardımcı olacaktır.

noun

Türkçe'si anlayış,kavrama
Tür noun
Örnek Cümle
The application of ways to prevent crime and ensure criminal justice primarily involves a thorough understanding of the relationship between crime and poverty.
Suçu engelleme ve ceza adaletini garanti altına alma uygulama yöntemleri başlıca suç ve yoksulluk arasındaki ilişkinin kapsamlı anlaşılmasını içermektedir.