Facebook

Sözlük

underwater

adjective

Türkçe'si su altında
Tür adjective
Örnek Cümle
Earthquakes that occur underwater may also cause damage to people, by creating giant waves at sea.
Su altında olan depremler de, denizde dev dalgalar oluşturarak insanlara zarar verebilir.