Facebook

Sözlük

undesirable

adjective

Türkçe'si istenmeyen
Tür adjective
Örnek Cümle
Although the solar wind produces beautiful auroras, it can also cause a variety of undesirable consequences.
Güneş rüzgarı güzel ışıklar üretmesine rağmen çeşitli istenmeyen sonuçlara da sebep olabilir.