Facebook

Sözlük

unemployed

adjective

Türkçe'siişsiz,boşta
Türadjective
Örnek Cümle
The advantage of unemployment insurance is to help the workers who are unemployed meet their financial obligations.
İşsizlik sigortasının avantaji siz işçilerin mali yükümlülüklerini karşılamalarına yardımcı olmaktır.

Alternatif öneriler:

mass unemploymentunemployment