Facebook

Sözlük

unemployment

noun

Türkçe'si işsizlik
Tür noun
Örnek Cümle
The unemployment statistics published by the government contain a number of problems, and some of these are related to hidden unemployment.
Hükümet tarafından yayımlanan işsizlik istatistikleri birçok sorun içermektedir ve bunların bazıları gizli işsizlikle ilgilidir.