Facebook

Sözlük

unemployment

noun

Türkçe'siişsizlik
Türnoun
Örnek Cümle
Population explosion, unemployment and poverty are the prime and fundamental reasons behind India's still being third world country.
Nüfus patlaması, işsizlik ve yoksulluk Hindistan'ın hala üçüncü dünya ülkesi olmasının ardındaki başlıca ve temel sebeplerdir.

Alternatif öneriler:

mass unemploymentunemployed