Facebook

Sözlük

unemployment

noun

Türkçe'si işsizlik
Tür noun
Örnek Cümle
Total unemployment has decreased in the past year.
Son yılda toplam işsizlik azalmış durumda.