Facebook

Sözlük

unemployment

noun

Türkçe'siişsizlik
Türnoun
Örnek Cümle
As we all know, unemployment is also a major problem of the developed world where on the average one in ten of the work force is unemployed.
Hepimizin bildiği gibi, işsizlik, iş gücünün ortalama onda birinin işsiz olduğu gelişmiş dünyanın da önemli bir sorunudur.

Alternatif öneriler:

mass unemploymentunemployed