Facebook

Sözlük

unexpected

adjective

Türkçe'si beklenmedik
Tür adjective
Örnek Cümle
The unexpected arrival of the district manager flustered the director and the staff alike.
Bölge sorumlusunun beklenmedik gelişi, müdürü olduğu kadar personeli de telaşlandırdı.