Facebook

Sözlük

unfair

adjective

Türkçe'siadil olmayan
Türadjective
Örnek Cümle
It is grossly unfair to blame the recent economic crisis in Asia on investors, bankers and politicians.
Asya’daki son ekonomik bunalımın suçunu yatırımcılara, bankacılara ve siyasetçilere yıkmak tamamen haksızlıktır.

Alternatif öneriler:

unfairlyunfairness