Facebook

Sözlük

unfair

adjective

Türkçe'si adil olmayan
Tür adjective
Örnek Cümle
It is grossly unfair to blame in the recent economic crisis in Asia on investors, bankers and politicians.
Asya’daki son ekonomik krizde yatırımcıları, bankacıları ve siyasetçileri suçlamak fena halde adaletsizdir.