Facebook

Sözlük

unfairly

adverb

Türkçe'siadaletsiz biçimde
Türadverb

Alternatif öneriler:

unfairunfairness