Facebook

Sözlük

unfortunate

adjective

Türkçe'sişanssız,talihsiz
Türadjective
Örnek Cümle
The loss of a job is one of the most unfortunate things that can happen to a person.
Meslek kaybı bir insanın başına gelebilecek en talihsiz şeylerden biridir.