Facebook

Sözlük

unfounded

adjective

Türkçe'siasılsız,yersiz
Türadjective