Facebook

Sözlük

unhealthy

adjective

Türkçe'si sağlıksız
Tür adjective
Örnek Cümle
…a close relation between unhealthy eating habits and the increase in extra body fat…
sağlıksız yeme alışkanlıkları ve fazla vücut yağındaki artış arasındaki yakın bir ilişki