Facebook

Sözlük

unhealthy

adjective

Türkçe'si sağlıksız
Tür adjective
Örnek Cümle
The causes of cancer are various but this disease primarily occurs because of unhealthy lifestyle.
Kanserin sebepleri çeşitlidir ama bu hastalık başlıca sağlıksız yaşam tarzı yüzünden meydana gelir.