Facebook

Sözlük

unheard

adjective

Türkçe'si duyulmamış
Tür adjective
Örnek Cümle
Alzheimers disease, almost unheard of until the 1980s, is now recognised as the major cause of senility.
1980'lere kadar neredeyse hiç duyulmamış olan Alzheimers hastalığı, şimdi bunaklığın başlıca nedeni olarak kabul edilmektedir.