Facebook

Sözlük

unique

adjective

Türkçe'si tek,eşsiz,özgü
Tür adjective
Örnek Cümle
The unique geography of Switzerland has presented both various opportunities and difficulties to the people that have lived in the region throughout history.
İsviçre’nin benzersiz coğrafyası, tarih boyunca bölgede yaşamış insanlara hem çeşitli olanaklar hem de güçlükler arz etmiştir.