Facebook

Sözlük

unique

adjective

Türkçe'si tek,eşsiz,özgü
Tür adjective
Örnek Cümle
More than any other factor in human history, culture has made homo sapiens a unique force inthe history of life on Earth.
Kültür, insanlık tarihindeki başka herhangi bir etkenden daha fazla, homo sapiens‘i, yeryüzündeki yaşam tarihinde emsalsiz bir güç yapmıştır.