Facebook

Sözlük

uniquely

adverb

Türkçe'si eşsiz olarak
Tür adverb
Örnek Cümle
More food has been produced because, during most of the twentieth century, and between 1935 and 1965 in particular, the farmers of the world have enjoyed a uniquely favorable warm, wet, and stable climate.
Yirminci yüzyılın büyük bir bölümünde dünya çiftçileri için iklim özellikle 1935 ve 1965 arasında uygun, sıcak, yağışlı ve kararlı olduğundan daha çok yiyecek üretilmiştir.