Facebook

Sözlük

unit

noun

Türkçe'sibirim, ekip
Türnoun
Örnek Cümle
Every unit is different from each other.
Her ünite birbirinden farklıdır.