Facebook

Sözlük

united

adjective

Türkçe'si birleşmiş
Tür adjective
Örnek Cümle
Turkey intended to purchase large supplies of wheat from the United States.
Türkiye Amerika Birleşik Devletlerinden, geniş ölçüde buğday almaya niyetlendi.