Facebook

Sözlük

united

adjective

Türkçe'si birleşmiş
Tür adjective
Örnek Cümle
A new stamp, issued by the United Nations for use on its mail, features the typhoon Abby as it travelled over the Pacific towards China in September 1986.
Birleşmiş Milletler tarafından, kendi postasında kullanılmak üzere çıkarılan yeni bir pul, Abby tayfununun Eylül 1986’da Pasifik üzerinde Çin’e doğru yol alışını göstermektedir.