Facebook

Sözlük

university

noun

Türkçe'siüniversite
Türnoun
Örnek Cümle
He attended Hacettepe University to study medicine.
Tıp tahsili yapmak için Hacettepe Üniversitesi'ne devam etti.