Facebook

Sözlük

unknown

adjective

Türkçe'si bilinmeyen
Tür adjective
Örnek Cümle
The exact cause of kidney cysts is unknown ; however, certain factors like heredity and genetics are believed to the reasons for it.
Böbrek kistlerinin kesin sebebi bilinmiyor, ancak kalıtım ve genetik gibi bazı faktörlerin sebepleri olduğuna inanılıyor.