Facebook

Sözlük

unknown

adjective

Türkçe'si bilinmeyen
Tür adjective
Örnek Cümle
Although there are so many advanced devices available, exploration is still the best way of getting information about unknown places.
Bu kadar çok gelişmiş cihaz olmasına rağmen keşif, bilinmeyen yerlerle ilgili bilgi toplamada hala eniyi yöntemdir.