Facebook

Sözlük

unlimited

adjective

Türkçe'si sınırsız,sayısız
Tür adjective
Örnek Cümle
As we know, according to the Constitution of the United States of America, Congress does not have unlimited power of legislation.
Bildiğimiz gibi, Amerika Birleşik Devletleri anayasasına göre, Kongre sınırsız bir yasama yetkisine sahip değildir.