Facebook

Sözlük

unrest

noun

Türkçe'si rahatsızlık,kargaşa
Tür noun
Örnek Cümle
The new economic policies adopted by the management have caused a great deal of unrest among the employees.
Yönetimde benimsenen yeni ekonomik politikalar, personel arasında büyük bir huzursuzluğa neden olmuştur.