Facebook

Sözlük

until then

phrase

Türkçe'sio zamana kadar
Türphrase