Facebook

Sözlük

until

preposition

Türkçe'si-e kadar, -e dek, -e değin
Türpreposition

connector

Türkçe'si-e kadar, -e dek, -e değin
Türconnector
Örnek Cümle
In Shakespeare’s time, the theatre was a popular form of entertainment and remained so until it was banned in 1649.
Shakespeare ’in döneminde, tiyatro, yaygın bir eğlence biçimiydi ve 1649’da yasaklanıncaya kadar öyle kaldı.