Facebook

Sözlük

until

preposition

Türkçe'si -e kadar, -e dek, -e değin
Tür preposition
Örnek Cümle
In Shakespeare’s time, the theatre was a popular form of entertainment and remained so until it was banned in 1649.
Shakespeare ’in döneminde, tiyatro, yaygın bir eğlence biçimiydi ve 1649’da yasaklanıncaya kadar öyle kaldı.

connector

Türkçe'si -e kadar, -e dek, -e değin
Tür connector
Örnek Cümle
The rigid and hierarchical corporate structure that provided the basis for business growth until the 1980s has now become a thing of the past.
İşlerin büyümesi için 1980’lere kadar temel oluşturan katı ve hiyerarşik şirket yapısı, bugün artık geçmişte kalmıştır.