Facebook

Sözlük

until

preposition

Türkçe'si -e kadar, -e dek, -e değin
Tür preposition
Örnek Cümle
Not until the end of l6th century did anyone think of combining drama and music, and so invent the new art we know today as 'opera'.
16. yüzyılın sonuna kadar hiç kimse tiyatro ile müziği birleştirmeyi ve böylece, bugün 'opera' olarak bildiğimiz yeni sanatı icat etmeyi düşünmedi.

connector

Türkçe'si -e kadar, -e dek, -e değin
Tür connector
Örnek Cümle
We can't meet before Sunday as I will be working overtime until then.
Pazara kadar fazla mesai yapıyor olacağımdan, ondan önce buluşamayacağız.